Alkavat koulutukset - > Mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkinto

Mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkinto

Palaa takaisin
Koulutuksen nimi
Mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkinto
Koulutusala
Terveys- ja hyvinvointialat
Opiskelumuoto
Lähiopiskelu
Koulutusmuoto
Ammatillinen lisäkoulutus EAT
Koulutusaika
08.09.2021 - 31.05.2023
Paikka
Rovaniemi
Kohderyhmä
Mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkinnon suorittanut työskentelee erilaisissa mielenterveys- ja päihdetyön erityistä osaamista vaativissa tehtävissä sosiaali- ja terveysalalla. Työtä tehdään julkisten ja yksityisten toimijoiden, kolmannen sektorin sekä yhteisöjen ylläpitämissä avo- ja laitospalveluissa.
Hakuaika päättyy
31.07.2021
Opiskelumaksu
400 €
Koulutuksen tavoite
Työ perustuu eettisesti kestäviin periaatteisiin. Tutkinnon suorittanut hallitsee syvällisesti mielenterveys- ja päihdetyön työprosessin ja sen edellyttämät toimintatavat. Työssä painottuu ammatillinen ja tavoitteellinen vuorovaikutus sekä kyky kohdata asiakas tai potilas ja hänen läheisensä terveyttä edistävässä, ehkäiseväs- sä, hoitavassa ja kuntouttavassa mielenterveys- ja päihdetyössä. Tutkinnon suorittanut osaa toimia oman työnsä asiantuntijana ja kehittäjänä. Hänellä on valmiudet toimia työyhteisössään erilaisissa vastuutehtävissä. Työn laadun kehittäminen edellyttää tutkinnon suorittaneelta kykyä ja halua oman ja työyhteisön toiminnan jatkuvaan arviointiin, itsensä kehittämiseen ja sisäiseen yrittäjyyteen.


Toteutussuunnitelma
Kenelle?

Mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkinto on tutkinto ammattialan vaativimpiin työtehtäviin. Erikoisammattitutkinto on tarkoitettu henkilöille, joilla on alan peruskoulutus tai vastaava osaaminen ja jotka ovat lisäksi kehittäneet ammattitaitoaan ja hankkineet vankan työkokemuksen alalta.

Opintojen henkilökohtaistaminen

Opintojen alussa laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa huomioidaan eri tavoin hankittu aiempi osaaminen. Tutkinto suoritetaan oman etenemissuunnitelman mukaisesti. Ammattitaito osoitetaan ja arvioidaan aidoissa työtehtävissä.

Ammattitaidon ja osaamisen osoittaminen

Ammattitaito ja osaaminen osoitetaan näytöissä, jotka toteutetaan tutkinnon osittain työelämässä. Näyttöihin voi osallistua riippumatta tavasta, jolla osaaminen on hankittu. Tutkinto on valmis, kun kaikki siihen sisältyvät tutkinnon osat on suoritettu hyväksytysti.

Osaamisen hankkiminen

Osaamista hankitaan lähi-, verkko- ja etäopetuksessa ja työpaikalla käytännön työtehtävissä. Koko tutkinnon suorittaminen kestää noin 1,5-2 vuotta riippuen henkilökohtaisesta osaamisen kehittämissuunnitelmasta. Koulutukseen sisältyy 38 lähiopetuspäivää (1-4 pv/kk). Lähiopiskelu toteutetaan päiväopiskeluna Rovaniemellä. Opiskeluun sisältyy myös oppimistehtäviä sekä tutkimuksiin ja alan kirjallisuuteen perehtymistä. Lähiopiskelu toteutuu pääosiltaan kahden päivän lähijaksoina.


Toimintaohje
Mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkinnon muodostuminen

Tutkinto (180 osaamispistettä) muodostuu pakollisista tutkinnon osista (100 osaamispistettä) ja valinnaisista tutkinnon osista (80 osaamispistettä).

Pakolliset tutkinnon osat:

  • mielenterveys- ja päihdetyössä toimiminen (40 osp)
  • mielenterveys- ja päihdetyön menetelmien käyttäminen (60 osp)
Pakolliset tutkinnon osat antavat valmiudet työskennellä mielenterveys- ja päihdetyössä ensisijaisesti aikuisten asiakkaiden tai potilaiden kanssa.

Valinnaiset tutkinnon osat:

  • lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihdetyö (40 osp) ja/tai
  • ikääntyneiden mielenterveys- ja päihdetyö (40 osp)
Jos opiskelija valitsee näistä vain toisen, hän suorittaa valinnaisena tutkinnon osana lisäksi tutkinnon osan tai osia toisesta ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta henkilökohtaisen suunnitelmansa mukaisesti. Valinnaiset tutkinnon osat syventävät osaamista ja antavat valmiuksia työskennellä eri asiakasryhmien kanssa.

Tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset

Mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkinnon tutkintokohtaisista terveydentilavaatimuksista määrätään Opetushallituksen määräyksessä Tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset ammatillisessa koulutuksessa (OPH-5-2018). Hakijan tulee arvioida omaa ajankohtaista terveydentilaa ja toimintakykyään suhteessa mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkinnon terveydentilavaatimuksiin. Oma kuvaus nykyhetken terveydentilasta riittää valintatilanteessa. Oppilaitos voi terveydentilakuvauksen perusteella pyytää tarkempia terveydentilatietoja opiskelijaksi ottamisen arviointia varten.

Terveydentilavaatimukset, jotka voivat olla opiskelijaksi ottamisen esteenä:

Koulutukseen liittyvissä käytännön tehtävissä toimimisen estävä:

  • ajankohtainen hoitamaton psykoosi tai vaikea toimintakykyä laskeva masennus tai muu psyykkistä terveyttä tai toimintakykyä rajoittava sairaus
  • tuki- ja ja liikuntaelimistön sairaus, vamma tai muu fyysistä terveyttä ja toimintakykyä rajoittava sairaus
  • toimintakykyä rajoittava ihon sairaus kuten krooninen ihottuma
  • veriteitse tarttuva sairaus
  • päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus
Maksut

Opiskelijamaksu on 400 euroa / koko tutkinto (4 tutkinnon osaa). Tutkinnon osittain opiskelijamaksu on 100 euroa / tutkinnon osa.

Opiskelijamaksu kattaa opinnoista aiheutuvat materiaali-, kopiointi- ja TVT-kustannukset. Opinnoissa tarvittavat oppikirjat, työasut ja suojavarusteet opiskelija hankkii itse.

Opiskelijavalinta:

Hakemukset käsitellään hakuajan päätyttyä. Hakijat haastatellaan 11.8.2021 ja päätökset opiskelijavalinnasta lähetetään sähköpostitse hakijoille viikolla 33.

Lisätietoja:

lehtori Anne Ollonen, anne.ollonen@redu.fi tai puh. 040 845 0750


Jaa kaverille: Kopioi linkki Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä Jaa WhatsAppissa