Alkavat koulutukset - > Hieronnan ammattitutkinto
kansikuva

Hieronnan ammattitutkinto

Palaa takaisin
Koulutuksen nimi
Hieronnan ammattitutkinto
Koulutusala
Terveys- ja hyvinvointialat
Opiskelumuoto
Lähiopiskelu
Koulutusmuoto
Ammatillinen lisäkoulutus
Koulutusaika
03.11.2021 - 31.05.2023
Paikka
Rovaniemi
Kohderyhmä
Koulutus on suunnattu ihmisen hyvinvoinnista ja sosiaali- ja terveysalan ihmisläheisestä työstä kiinnostuneille.
Hakuaika päättyy
29.08.2021
Opiskelumaksu
200 €
Koulutuksen tavoite
Hieronnan ammattitutkinnon suorittanut toimii hierojana yhteistyössä sosiaali-, terveys-, kuntoutus- ja liikunta-alan ammattihenkilöiden kanssa. Hän suunnittelee ja toteuttaa potilaan hieronnan ja hierontaa tukevat muut hoidot. Hän ohjaa potilasta tuki- ja liikuntaelimistön oireiden hoidossa ja ennaltaehkäisyssä sekä terveellisissä elämäntavoissa.

Ammattitutkinnon valinnaisilla tutkinnon osilla osaamista on mahdollista kohdentaa raajanivelten liikkuvuuden edistämiseen, elimistön nestekierron edistämiseen, ikääntyvän potilaan hierontaan sekä kansansairauksien ennaltaehkäisyyn.

Hieronnan ammattitutkinnon suorittanut voi hakea koulutettu hieroja -ammattinimikkeen käyttöoikeutta Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valviran ohjeiden mukaisesti. Hieronnan ammattitutkinnon suorittaneen rekisteröinti terveydenhuollon ammattihenkilörekisteriin tapahtuu koulutettu hieroja -nimikkeellä.

Koulutettu hieroja on nimikesuojattu ammattihenkilö terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain mukaisesti. Jotta tutkinnon suorittanut voi toimia sosiaali- ja terveysalalla ammattihenkilönä, tulee koulutuksessa saavuttaa riittävä pätevyys ja ammattitoiminnan edellyttämät valmiudet.


Toteutussuunnitelma
Hieronnan ammattitutkinnon muodostuminen:

Pakolliset tutkinnon osat, 100 osaamispistettä (osp):

  • Tuki- ja liikuntaelinongelmaisen potilaan terveyden ja toimintakyvyn edistäminen, 70 osp
  • Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan yrittäjänä toimiminen, 30 osp
Valinnaiset tutkinnon osat, 50 osp (valittava 50 osp):

  • Elimistön nestekierron ylläpitäminen ja edistäminen, 25 osp
  • Ikääntyvän potilaan hieronta, 25 osp
  • Kansansairauksien ennaltaehkäiseminen hierojan työssä, 25 osp
  • Raajanivelten liikkuvuuden edistäminen, 25 osp
  • Tutkinnon osa ammatillisesta perustutkinnosta tai toisesta ammattitutkinnosta 25 osp
    • Tutkintoon voi sisällyttää ammatillisen tutkinnon osan tai osia sosiaali- ja terveysalan perustutkinnosta, liikunnanohjauksen perustutkinnosta, terveysalan ammattitutkinnosta, liikunnan ja valmennuksen ammattitutkinnosta, kehitysvamma-alan ammattitutkinnosta tai mielenterveys- ja päihdetyön ammattitutkinnosta enintään 25 osaamispisteen laajuisesti.
Koulutuksen alkuvaiheessa jokaiselle opiskelijalle tehdään henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma, jonka mukaisesti opiskelu etenee. Tämän johdosta opiskeluaika voi poiketa perustoteutukselle määritellystä ajasta.

Tutkinnon perusteet: Hieronnan ammattitutkinto.


Toimintaohje
Hieronnan ammattitutkinnon tutkintokohtaisista terveydentilavaatimuksista määrätään Opetushallituksen määräyksessä "Tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset” (OPH-1882-2019),

Lisätietoa terveydentilavaatimuksista: https://www.redu.fi/Terveydentilavaatimukset -sivulla.

Valinta tehdään hakemusten ja haastattelun perusteella.

Lisätietoja lehtori Juha Paksuniemi, puh. 040 843 7660, juha.paksuniemi@redu.fi


Jaa kaverille: Kopioi linkki Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä Jaa WhatsAppissa