Alkavat koulutukset - > Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto, Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaaja

Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto, Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaaja

Palaa takaisin
Koulutuksen nimi
Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto, Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaaja
Koulutusala
Terveys- ja hyvinvointialat
Opiskelumuoto
monimuoto-opiskelu
Koulutusmuoto
Ammatillinen lisäkoulutus
Koulutusaika
Joustava sisäänotto
Paikka
Rovaniemi
Kohderyhmä
Koulutus sopii henkilöille, jotka työskentelevät avustajana ja ohjaajana koulussa tai aamu- ja iltapäivätoiminnassa. Koulutus sopii hyvin myös kasvatus- ja ohjausalalle hakeutuvalle ja alan tehtävistä kiinnostuneelle. Koulutus soveltuu myös oppimisen ja toiminnan ohjaamisesta, kasvusta ja kehityksestä sekä erityistä tukea tarvitsevista lapsista lisätietoa tarvitsevalle.
Hakuaika päättyy
31.12.2021
Opiskelumaksu
200 €
Koulutuksen tavoite
Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinnon, koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen osaamisalan suorittaneen työn kuvaus

Tutkinnon suorittanut toimii erilaisissa kasvatus-, opetus- ja ohjausalan toimintaympäristöissä. Hän toimii kasvattajana ja ohjaajana työyhteisössään moniammatillisessa yhteistyössä ja edistää yhteisöllisyyttä ja ammatillista vuorovaikutusta. Hän hyödyntää työssään erilaisia malleja ja menetelmiä.

Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaaja tukee ohjattavien kasvua ja kehitystä sekä tukee yksilön myönteisen minäkuvan ja itsetunnon rakentumista. Hän tunnistaa, ennaltaehkäisee ja puuttuu kiusaamis- ja häirintätilanteisiin. Hän ohjaa sekä yksilöä että ryhmiä, tunnistaa työssään erityistä tukea tarvitsevat oppijat ja ohjattavat sekä tukee heidän toimintakykyään ja oppimistaan. Hän huolehtii toimintaympäristön tarkoituksenmukaisuudesta ja turvallisuudesta.

Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaaja osallistuu eri-ikäisten ihmisten kasvatuksen ja toimintakyvyn tukemiseen ja ohjaamiseen. Hän osaa edistää oppimista yhdessä opettajan ja muun opetushenkilöstön kanssa. Aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksessa hän kykenee työskentelemään itsenäisesti ja suunnitelmallisesti


Toteutussuunnitelma
Opintojen henkilökohtaistaminen

Opintojen alussa laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa huomioidaan eri tavoin hankittu aiempi osaaminen. Tutkinto suoritetaan oman etenemissuunnitelman mukaisesti. Ammattitaito osoitetaan ja arvioidaan aidoissa työtehtävissä.

Ammattitaidon ja osaamisen osoittaminen

Ammattitaito ja osaaminen osoitetaan näytöissä, jotka toteutetaan tutkinnon osittain työelämässä. Näyttöihin voi osallistua riippumatta tavasta, jolla osaaminen on hankittu. Tutkinto on valmis, kun kaikki siihen sisältyvät tutkinnon osat on suoritettu hyväksytysti.

Osaamisen hankkiminen

Osaamista hankitaan lähiopetuksessa oppilaitoksessa, verkko- ja etäopetuksessa sekä työpaikalla käytännön työtehtävissä. Koulutuksen kesto voi vaihdella yksilöllisesti aiemmin hankitun osaamisen mukaan.

Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinnon, koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen osaamisalan muodostuminen

Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinnon yhteinen pakollinen tutkinnon osa, 20 osaamispistettä (osp)

 • Ammatillinen toiminta ja työelämäosaaminen kasvatus- ja ohjausalalla
Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen osaamisalan pakolliset tutkinnon osat, 110 osp

 • Oppijan ja oppimisen ohjaus, 40 osp
 • Tuen tarpeeseen vastaaminen oppimisen ja ohjauksen ympäristöissä, 30 osp
 • Aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaus, 40 osp
Valinnaiset tutkinnon osat (valittava 20 osp)

 • Etsivässä työssä toimiminen, 20 osp
 • Kulttuurinen moninaisuus kasvatus- ja ohjaustyössä, 20 osp
 • Kokemusasiantuntijana ja vertaisohjaajana toimiminen, 20 osp
 • Romanikielen käyttäminen ohjaustyössä, 20 osp
 • Draamailmaisun käyttö kasvatus- ja ohjaustilanteissa, 10 osp
 • Kuvallisen ilmaisun käyttö kasvatus- ja ohjaustilanteissa, 10 osp
 • Musiikillisen ilmaisun käyttö kasvatus- ja ohjaustilanteissa, 10 osp
 • Suomen kielen lukemisen ja kirjoittamisen perustaitojen ohjaus, 10 osp
 • Tutkinnon osa ammatillisesta perustutkinnosta, toisesta ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta
 • Tutkinnon osa kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinnon toisesta osaamisalasta

Toimintaohje
Tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset

Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinnon tutkintokohtaisista terveydentilavaatimuksista määrätään Opetushallituksen määräyksessä Tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset ammatillisessa koulutuksessa (OPH-5-2018). Hakijan tulee arvioida omaa ajankohtaista terveydentilaa ja toimintakykyään suhteessa kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinnon terveydentilavaatimuksiin. Oma kuvaus nykyhetken terveydentilasta riittää valintatilanteessa. Oppilaitos voi terveydentilakuvauksen perusteella pyytää tarkempia terveydentilatietoja opiskelijaksi ottamisen arviointia varten.

Terveydentilavaatimukset, jotka voivat olla opiskelijaksi ottamisen esteenä kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinnossa:

Koulutukseen liittyvissä käytännön tehtävissä toimimisen estävä:

 • ajankohtainen hoitamaton psykoosi tai vaikea toimintakykyä laskeva masennus tai muu psyykkistä terveyttä tai toimintakykyä rajoittava sairaus
  • tuki- ja liikuntaelimistön sairaus, vamma tai muu fyysistä terveyttä ja toimintakykyä rajoittava sairaus
   • toimintakykyä rajoittava ihon sairaus kuten krooninen ihottuma
   • veriteitse tarttuva sairaus
 • päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus
Maksut

Opiskelijamaksu on 200 euroa. Opiskelijamaksu kattaa opinnoista aiheutuvat materiaali-, kopiointi- ja TVT-kustannukset. Opinnoissa tarvittavat oppikirjat, työasut ja suojavarusteet opiskelija hankkii itse.

Lisätietoja:

Koulutuksen sisällöstä ja toteutuksesta:Koulutus on mahdollista myös oppisopimuksella. Oppisopimus edellyttää soveltuvaa työpaikkaa.

Oppisopimuskoulutukseen hakeutuminen ja lisätietoja:

asiakkuusvastaava Taru Kilpelä, puh. 040 720 0091, taru.kilpela@redu.fi


Jaa kaverille: Kopioi linkki Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä Jaa WhatsAppissa